3.1.2 Berekening van de subsidiabele uurtarieven

Voor alle projecten waarvoor subsidie is aangevraagd bestaan de subsidiabele loonkosten uit de volgende componenten:

  • Brutoloonkosten (voor definitie zie de subsidieregeling);
  • Een standaardopslag op de brutoloonkosten voor werkgeverslasten van 32%.

Hieronder volgt een voorbeeldberekening:
Casemanager Jansen heeft een werkweek van 36 uur. Conform de betreffende CAO is dit een voltijds dienstverband. Zijn normale aantal werkbare uren wordt volgens art 12 lid 1b standaard bepaald op 1.720 per jaar.

Aan de hand van de gegevens uit de salarisadministratie kunnen de brutoloonkosten vermeerderd met de standaardopslag van 32% als volgt worden berekend:

brutoloon per maand (excl. Eindejaarsuitkering)  €          2.500
(vaste) eindejaarsuitkering (conform CAR/UWO) €              125 +
subtotaal €          2.625
Standaardopslag van 32%: €              840 +
Totaal brutoloonkosten per maand: €          3.465

Het uurtarief wordt als volgt berekend: 12 maanden * 3.465 = € 41.580
Uurtarief: 41.580 : 1.720 = € 24,17 per uur

NB: het vakantiegeld is in de opslag van 32% verwerkt!

Relevante informatie

Q&A 3: Payrolling
Q&A 14: Tarief ZZP-er
Q&A 21: Tarief ZZP (2)
Q&A 27: Werkbare uren
Q&A 47: Componenten brutoloon
Q&A 59: Mee uren dan fulltime
Q&A 64: Gebruikelijk loon externen
Q&A 114: BAPO in combinatie met VCV
Q&A 128: Uurloon – zwangerschapsverlof
Q&A 129: Individueel Keuze Budget