Vraag 47: Componenten brutoloon

Vraag: Welke componenten mogen deel uitmaken van het brutoloon voor de berekening van het uurloon?

Antwoord: Vanwege de vermindering  van de administratieve lasten wordt aangeraden slechts het ‘kale’ brutoloon/salaris zoals staat vermeld op de loonstrook te gebruiken voor de berekening van het bruto-uurloon.

Indien een aanvrager het subsidiebedrag nodig heeft en structurele componenten genoemd worden in de CAO kan dit loon vermeerderd worden met een aantal toeslagen die structureel zijn. Hierbij valt te denken aan bv.: reorganisatietoeslag, inkomensvergoeding, bindingstoelage, uitlooptoeslag.

Dit geldt niet voor bv BAPO (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen) waarbij zowel de vermindering van de kosten als vermindering van de werkbare uren buiten de berekening blijven.