Vraag 114 – BAPO icm VCV

Vraag: In de Q&A vraag nr. 47 is vermeld dat bij de berekening van het uurtarief ‘BAPO’ (zowel de vermindering van de kosten als vermindering van de werkbare uren) buiten de berekening kan blijven.
Is het bij de VCV methode ook mogelijk om ‘BAPO’ buiten de beschouwing te laten?

Antwoord: Nee. Verantwoorden van de loonkosten in combinatie met de VCV methode gaat gepaard met een caseload:

Als de vermindering van de werkbare uren en de kosten buiten de beschouwing worden gelaten’, zal de ‘genormaliseerde caseload’ bij de betreffende medewerker onevenredig lager zijn ten opzichte van overige medewerkers zonder BAPO (medewerker werkt immers minder aantal uur en kan daarmee minder deelnemers begeleiden).

In de VCV rekensheet dient, voor de ESF-medewerkers met BAPO, te worden uitgegaan van het aantal werkbare uren en het corresponderende salaris. Oftewel: bij een werktijdfactor van 1,000 en een BAPO van 0,200 dient te worden uitgegaan van 0,800 FTE voor de werkbare uren en het bijbehorende bruto loon (bruto salaris minus eigen BAPO-bijdrage/korting BAPO) voor de salariskosten.

NB: BAPO is tegenwoordig LPB-verlof