Vraag 128: Ouderschapsverlof in berekening uurloon

Vraag: Op de loonstrook van een medewerker staat een korting voor ouderschapsverlof. Hoe gaan we hier mee om? 

Er zijn voor het ouderschapsverlof 3 mogelijkheden, te weten:

  1. 100% van het salaris en 100% van de gebruikelijke werktijdfactor
  2. 100% van het salaris onder aftrek van het bedrag ouderschapsverlof tegen 100% van de gebruikelijke werktijdfactor
  3. 100% van het salaris onder aftrek van het bedrag ouderschapsverlof waarbij we de nieuwe werktijdfactor opvragen zodat we uitgaan van het aantal uren dat betrokkenen daadwerkelijk werkt. Dit nieuwe tarief mag nooit hoger zijn dan het bedrag berekend onder 1

Antwoord: Ouderschapsverlof is vergelijkbaar met “BAPO”. Ook hier houden we in de uurloonberekening geen rekening met een verlaging van het salaris en een verlaging van het aantal uren omdat deze verlagingen procentueel niet gelijk zijn.  We gaan dus uit van het oorspronkelijke 100%-salaris en 100% van de gebruikelijke werktijdfactor.

Overigens hoort in het addendum rekening te worden gehouden met ouderschapsverlof, maar dit is niet altijd opgenomen (ook niet met BAPO trouwens).

MAAR: indien gebruik wordt gemaakt van de VCV-methode moet, conform vraag 114 over BAPO, wel rekening worden gehouden met de verlaging van het aantal uren en de verlaging van het salaris.