Vraag 64: “Gebruikelijk loon” externe medewerkers

Vraag: We hebben eerder de mogelijkheid gegeven om extern ingehuurde medewerkers te verantwoorden tegen de werkelijke loonkosten. Er moeten dan loonstroken van de werkgever met de werkelijke loonkosten worden overlegd. Dat blijkt niet altijd mogelijk.

In de vragen AI 14 en 21 hebben we een vast tarief afgesproken voor een ZZP-er of DGA: het gebruikelijk loon dat de belastingdienst publiceert (in 2015 € 44.000 op jaarbasis, € 25,58 per uur uitgaande van 1720 uur.). Kunnen we dit tarief ook gebruiken voor uitzendkrachten waarvan de loongegevens niet achterhaald kunnen worden?

Antwoord: Ja, dit tarief kan ook voor ingehuurd personeel, zoals uitzendkrachten,  gebruikt worden in geval de aanvrager de werkelijke loonkosten niet kan onderbouwen. Net als bij de ZZP-er en DGA geldt ook hier dat de 32% opslag voor werkgeverslasten niet gebruikt mag worden. Verder moeten factuur en betaalbewijs aanwezig zijn. Uit de factuur moet blijken dat het gefactureerde kosten  hoger zijn dan het gebruikelijk loontarief.