Vraag 27: Werkbare uren

Vraag: Met welk aantal werkbare uren moet worden gerekend?

Antwoord: Vanuit het oogpunt van vereenvoudiging is gekozen om het aantal werkbare uren per jaar vast te stellen op 1.720 bij een voltijds dienstverband. De verordening biedt deze mogelijkheid en dit betekent een uniforme behandeling van alle voltijds dienstverbanden ongeacht of de werkweek nu voltijds standaard 36 uur, 38 uur of 40 uur betreft conform de CAO. Het voordeel hiervan is dat niet meer de werkbare uren per jaar  hoeven te worden berekend.