4.4 Externe kosten

Voor projecten PRO/VSO zijn er geen specifieke afwijkingen/bijzonderheden.