Actieve inclusie (ESF 2014-2020)

Het ESF-thema Actieve Inclusie biedt subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Deze subsidie is beschikbaar voor gemeenten en andere overheden.

Let op!

Het aanvraagtijdvak voor leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs stond open van 15 mei 2017, 09.00 uur tot en met 15 september 2017, 17.00 uur.