Aanvragen

Let op!

Subsidie kan worden aangevraagd door centrumgemeenten binnen de arbeidsmarktregio’s, het UWV en het ministerie van Veiligheid & Justitie.

Aanvraagcriteria thema Actieve Inclusie (ESF 2014 - 2020)

Voor het aanvragen van subsidie ESF Actieve inclusie gelden een aantal eisen. Deze vindt u op de pagina Overzicht aanvraagcriteria. Nadat u de aanvraag met de accounthouder heeft besproken, kunt u met behulp van deze pagina de aanvraagprocedure starten.

Subsidie aanvragen thema Actieve Inclusie (ESF 2014 - 2020)

Wanneer u de subsidieaanvraag wilt indienen, moet u zich eerst registreren. Heeft u dat nog niet eerder gedaan, dan maakt u een account aan via Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Met dit account kunt u meteen een verzoek indienen om als aanvrager geregistreerd te worden. In het digitale aanvraagportaal kunt u vervolgens binnen vijf werkdagen zien onder ‘Mijn registraties’ of u als aanvrager bent geregistreerd.

In de Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid vindt u een introductie op het nieuwe subsidieportaal. De handleiding bevat screenshots met korte toelichtingen.
Vergeet u daarbij in het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid niet te registreren als aanvrager voor ESF 2014-2020 Actie A.

Na registratie op het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid kunt u een aanvraag indienen.
Let op: Een nieuwe registratie kunt u indienen in de tab ‘Mijn registraties’ door te kiezen voor ‘Nieuwe registratie’ indienen. Volg hier vervolgens de aanwijzingen en verstuur de nieuwe registratie.

Met uw inlognaam en wachtwoord krijgt u direct toegang tot het subsidieaanvraagformulier. Op het aanvraagformulier vult u uw gegevens en een korte beschrijving van het project in.

Deadlines en doorlooptijd

1. Aanvragen

De regioaanvraag voor leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs moet worden ingediend tussen 16 mei 2016, 9:00 uur en 16 september 2016, 17:00 uur.
De regioaanvraag gemeenten moet worden ingediend tussen 16 mei 2016, 9:00 uur en 31 januari 2017, 17:00 uur. De regioaanvraag voor leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs moet worden ingediend tussen 15 mei 2017, 9:00 uur en 15 september 2017, 17:00 uur.

2.Beoordeling 
Uitvoering Van Beleid beoordeelt of de ingediende subsidieaanvraag volledig is en aan de gestelde voorwaarden voldoet. Als de aanvraag volledig is ontvangt u binnen vier weken een ontvangstbevestiging. Is de aanvraag onvolledig, dan ontvangt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen. Voldoet de aanvraag niet aan alle gestelde voorwaarden, dan neemt Uitvoering Van Beleid contact op met de aanvrager. Uitvoering Van Beleid neemt binnen achttien weken een beslissing over uw aanvraag.

 1. Projectperiode
  Het project duurt resp. 12 of 24 maanden, tenzij de minister tot een andere startdatum besluit. Dit betekent dat als u subsidie krijgt toegekend, de projectkosten vanaf die datum voor subsidie in aanmerking komen. Let op: de maximale projectperiode voor een project van V&J is 15 maanden.
 2. Voortgangsrapportage en voorschot
  U dient binnen vier weken na afloop van de eerste twaalf maanden van het project een voortgangsrapportage over deze periode in. Uitvoering Van Beleid beoordeelt of de gerapporteerde kosten zijn gespecificeerd en financieel en inhoudelijk voldoende zijn onderbouwd. U ontvangt (mits u dit in uw subsidieaanvraag heeft aangegeven) een voorschot tot maximaal 50% van het toegekende subsidiebedrag.
 3. Einddeclaratie
  Binnen dertien weken na afloop van het project moet u de einddeclaratie voor het project indienen bij Uitvoering Van Beleid. U dient hierbij tevens het burgerservicenummer van de deelnemers aan het project te verstrekken. Het is belangrijk dat Uitvoering Van Beleid beschikt over de juiste rekeninggegevens voor het betalen van de subsidie. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via Mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl.
 4. Controle en vaststellingsbeschikking
  Binnen dertien weken na de indiening van de einddeclaratie vindt de eindcontrole plaats, gevolgd door een (tweede) voorschotbeschikking. Tussen het afgeven hiervan en 24 maanden na het indienen van de einddeclaratie bestaat de mogelijkheid dat het ESF-project wordt geselecteerd voor de zogenaamde tweedelijnscontrole. Uiterlijk 24 maanden na indienen van de einddeclaratie wordt de definitieve vaststellingsbeschikking afgegeven.