Wijziging Subsidieregeling ESF 2014-2020 (VSO/PRO en Duurzame Inzetbaarheid Regio's en sectoren)

Op 22 juli 2022 is de Subsidieregeling Europees Sociaal Fonds 2014-2020 gewijzigd.

De regelwijzing is een wetstechnische wijziging van de definitie ‘Praktijkonderwijs’ in artikel 1 van de regeling. Deze wijziging heeft geen verdere gevolgen voor de uitvoering en verantwoording van VSO/PRO projecten.

De regelwijziging bevat ook de aanpassing van artikel B20 en B21 van de Subsidieregeling, betreffende projecten Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren.
Art. B20 beschrijft het maximum uurtarief voor externe adviseurs zonder dat daarvoor de marktconformiteit hoeft te worden aangetoond en art. B21 kent een bepaling vanaf welke opdrachtwaarde een offerteprocedure benodigd is.

Het onderscheid tussen beide artikelen is met deze wijziging verder verduidelijkt en daarmee in lijn met de reeds bestaande uitvoeringspraktijk.

Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met uw aanspreekpunt binnen Uitvoering Van Beleid.

De regelwijzing kunt u via deze link raadplegen.