Duurzame Inzetbaarheid regio’s en sectoren (ESF 2014-2020)

Duurzame inzetbaarheid regio's en sectoren (ESF 2014-2020)

Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen subsidie aanvragen voor een breed (inter)sectoraal of regionaal plan dat leidt tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 - 2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Deze subsidie is beschikbaar voor O&O fondsensociale partners en gemeenten

Let op!

De aanvraagperiode loopt van 1 oktober 2018, 09.00 uur, tot en met 26 oktober 2018, 17.00 uur.