Over Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin werkenden productief, gemotiveerd en gezond tot aan hun pensioen willen en kunnen blijven werken, binnen of buiten de organisatie. Dit vereist een optimale fit van het menselijk kapitaal (kennis en vaardigheden, gezondheid en persoonlijkheid) van de werkenden met de vraag op de arbeidsmarkt, zowel nu als in de toekomst. Deze fit kan bereikt worden door (preventieve)maatregelen op het gebied van management en organisatie van het werk, personeel en gezond en veilig werken.

In aanvulling op beleid en faciliteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid voor medewerkers, is de belangrijkste uitdaging het in beweging krijgen van de werkenden zelf zodat zij nadenken over hun toekomst en bepalen wat ze nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven.

Werkgevers kunnen echter de bewustwording en het zelfinzicht stimuleren door bijvoorbeeld een brede periodieke  keuring op het gebied van duurzame inzetbaarheid (een zgn. APK) aan te bieden, die kan leiden tot een individuele aanpak.

Om werkelijk te komen tot duurzame inzetbaarheid van medewerkers, is een integrale benadering nodig. Dat vergt naast eventuele instrumenten een stimulerende aanpak gericht op gedrags- en cultuurverandering. In veel organisaties is hier nog onvoldoende ervaring mee. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld positief leiderschap, een open en veilige organisatiecultuur, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en de ruimte om fouten te maken.