Gelijke kansen en non-discriminatie

In de nieuwe programmaperiode ESF 2014-2020 is gesteld dat projecten mede de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bevordering van gelijke kansen en non-discriminatie tot doel moeten hebben.

Hier vindt u meer informatie over het thema Gelijke kansen en non-discriminatie.