Voorlichtingsbijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid regio’s en sectoren

Het Agentschap SZW organiseert een bijeenkomst om (potentiële) aanvragers te informeren over de ESF regeling ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 15 september van 10.00 uur tot 13.00 uur bij Ministerie van SZW, Parnassusplein 5 in Den Haag. Klik hier om u aan te melden. Aanmelden kan tot en met 11 september.

Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd wat duurzame inzetbaarheid is  en welk type projecten passen binnen de regeling. Ook worden de subsidievoorwaarden en eisen aan de aanvraag besproken en krijgt u tips om een goede subsidieaanvraag op te stellen.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt € 12,5 miljoen beschikbaar voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. Subsidie kan worden aangevraagd door O&O fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. De aanvraagperiode loopt van 25 september tot en met 13 oktober 2017.

Inspiratie en voorbeelden voor projecten vindt u in de menukaart 2017 en in het overzicht van de gehonoreerde aanvragen uit het eerste tijdvak.

In de geactualiseerde handleiding projectadministratie vindt u meer informatie over administratieve vereisten bij de subsidieregeling.

Heeft u nog vragen? Stuur deze dan naar DI sectoren.