Regelgeving

Op deze pagina vindt u de regelgeving die van toepassing is op de subsidie Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 - 2020).

Nationale regelgeving

De regels waaraan een ESF-project moet voldoen vindt u in de Subsidieregeling ESF 2014-2020. Op de website Overheid.nl vindt u de laatste versie van de regeling.

Europese verordeningen over het ESF

De ESF-subsidieregeling is gebaseerd op Europese Verordeningen, waaronder Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013.