Regelwijziging REACT-EU gereed

De Europese Commissie heeft het Operationeel Programma REACT-EU formeel goedgekeurd en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wijzigingsregeling ondertekend.

Inmiddels is de wijzigingsregeling ter publicatie aangeboden aan de Staatscourant. Na publicatie van de wijzigingsregeling in de Staatscourant worden per omgaande de tijdvakken opengesteld.