Verloop Europees Sociaal Fonds+ en REACT-EU

Terwijl Nederland nog steeds te maken heeft met de coronacrisis, wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van ESF 2014-2020 met de herstelfondsmiddelen van REACT-EU. Met de inzet van deze middelen wordt beoogd de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden.

REACT-EU
De staatssecretaris SZW heeft eind december 2020 het voorstel voor de programmering van de REACT-EU middelen goedgekeurd. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het wijzigen van het Operationeel Programma ESF 2014-2020. Het Toezichtcomité ESF 2014-2020 heeft de voorgestelde wijziging inmiddels goedgekeurd. Daarnaast is de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorziene inzet van de REACT-EU middelen. 

Het EU onderhandelingsproces op de REACT-EU verordening is nog niet volledig afgerond. Verwacht wordt dat de verordening vóór het tweede kwartaal van 2021 van kracht zal zijn.
In februari en maart wordt de voor REACT-EU aangepaste subsidieregeling ESF 2014-2020 uitgewerkt.

ESF+ schort op
Om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden wordt vanuit de EU het herstelfonds ingezet. Er wordt eerst aan de slag gegaan met de extra middelen van REACT-EU (onderdeel van het herstelfonds). De invoering van ESF+ ter ondersteuning van de kwetsbare werkzoekenden en kwetsbare werkenden wordt daarom uitgesteld tot begin 2022. Het ESF+ programma en de ESF+ regeling zullen in de tweede helft van 2021 worden opgeleverd.