Duurzame inzetbaarheid algemene informatie (ESF 2014-2020)

Duurzame inzetbaarheid is het gemotiveerd, gezond en productief houden van werkenden om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Dit is een aangelegenheid die zowel de werkende als de werk- of opdrachtgever aangaat.

Europees Sociaal Fonds

Eén van de doelen van de Europese Unie (EU) is het stimuleren en verbeteren van de werkgelegenheid in Europa. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert in de kansen van mensen op de arbeidsmarkt. Door te investeren in werkenden wordt gezorgd dat zij zich gemakkelijker kunnen aanpassen aan de veranderingen op de arbeidsmarkt. Middels aandacht voor vitaliteit, scholing en sociale innovatie, ondersteunt het ESF de mobiliteit van deze mensen op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst.  Op deze pagina vindt u meer informatie over de subsidies van het Europees Sociaal Fonds.

DI bedrijven/instellingen

Werk- en opdrachtgevers die advies in willen winnen ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van hun werkenden, kunnen een subsidieaanvraag indienen. De projecten kunnen zijn gericht op de het bevorderen van vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling, een sociale werkomgeving of bijvoorbeeld flexibele werkvormen. Bekijk hier een aantal voorbeeldprojecten.

Er zijn reeds vier aanvraagrondes geweest. Van maandag 12 november 2018 om 9:00 uur tot 16 november 2018 om 17.00 uur wordt een volgend tijdvak opengesteld voor de subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen.

DI sectoren en regio’s

O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen subsidie aanvragen voor een breed (inter)sectoraal of regionaal plan dat leidt tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring of pilots ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

Op 11 mei 2016 werd de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid Regio's en Sectoren gepubliceerd in de staatscourant.  De eerste aanvraagperiode loopt van 19 september tot 28 oktober 2016. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid voor regio’s en sectoren is dit aanvraagtijdvak 12,5 miljoen euro beschikbaar. Houd deze website in de gaten voor informatie over de regeling en voorlichtingsbijeenkomsten.