Volg het live webinar over ESF-regeling ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’ op 23 juni

In september start een nieuwe ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds) ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft € 12,5 miljoen vrij voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. De subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners.

Volg het gratis online webinar over deze regeling

Om mogelijke aanvragers tijdig te informeren over de regeling en om vragen te beantwoorden, organiseert Agentschap SZW op 23 juni a.s. een webinar. Tijdens een online live-uitzending nemen Anne van Delft (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Ard Terpstra (Agentschap SZW) u mee in het hoe en waarom van de regeling, voorbeelden van mogelijke projecten en de voorwaarden.  U heeft tijdens het webinar ook alle ruimte om vragen te stellen, die direct behandeld worden tijdens de uitzending. Na afloop is de uitzending tevens beschikbaar om terug te kijken.

Over duurzame inzetbaarheid

Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen om wendbaarheid van organisaties. Het blijft dan ook belangrijk om in mensen te investeren, zodat ze fit blijven en werk doen dat bij ze past en met plezier doen. 

12,5 miljoen euro beschikbaar

De eerste aanvraagperiode loopt van 19 september tot 28 oktober 2016. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid voor regio’s en sectoren is dit aanvraagtijdvak 12,5 miljoen euro beschikbaar. Dit is geld van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De subsidiabele kosten bedragen maximaal € 500.000, in een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50%. Hiermee kunnen plannen gefinancierd worden die leiden tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Dat kan gaan over gezond en veilig werken, goed werkgeverschap en arbeidsmobiliteit.
 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het live webinar op 23 juni a.s. om 13.00u op deze pagina.