Subsidieregeling ESF 2014-2020 gewijzigd

De gewijzigde subsidieregeling ESF 2014-2020 is op 13 juni 2018 in de Staatscourant gepubliceerd.

Onderstaand de belangrijkste technische wijzigingen.

  • De looptijd van gemeentelijke ESF-projecten in arbeidsmarktregio’s uit het tweede aanvraagtijdvak kan nu op verzoek worden verlengd met ten hoogste een jaar. Hetzelfde geldt voor de projecten uit het derde aanvraagtijdvak voor scholen in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Met de wijziging is het ook mogelijk een tussendeclaratie op te vragen bij de aanvrager na 24 maanden.
  • Het onbenutte deel van de subsidie voor een project uit het tweede aanvraagtijdvak gericht op scholen in een arbeidsmarktregio kan nu worden toegevoegd aan het budget dat beschikbaar is gesteld voor een project uit het derde aanvraagtijdvak van dezelfde arbeidsmarktregio.
  • Het subsidieplafond voor projecten voor het onderdeel sociale innovatie en transnationale samenwerking wordt verhoogd van € 5,3 mln naar € 7 mln.

Daarnaast is op 13 juni 2018 ook een wijziging van de subsidieregeling EFMB 2015-2023 gepubliceerd met enkele technische wijzigingen.