EFMB (Europees Fonds voor Meest Behoeftigen)

Het Europees Sociaal Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB) versterkt de sociale samenhang door te trachten armoede onder de meest behoeftigen terug te dringen en bij te dragen aan de sociale inclusie van deze groep.  

Deze subsidie heeft geen specifieke doelgroep. Bekijk meer subsidies en regelingen zonder specifieke doelgroep.

Let op!

Het is niet meer mogelijk een subsidie aan te vragen.