Publiekssamenvatting Annual Implementation Report 2019 Europees Fonds voor Meest Behoeftigen

Het project Ouderen in de Wijk wordt voor 85% gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB) en voor 15% uit nationale cofinanciering.

Met dit project willen de openbare bibliotheken van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht gezamenlijk in de periode 2015-2022 ouderen met een laag besteedbaar inkomen bereiken om hen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te helpen behouden en kwetsbaarheid uit te stellen. Versterking van het sociale netwerk van de deelnemers, vergroting van hun financiƫle en digitale vaardigheden en andere competenties zijn hierbij de sleutelbegrippen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met voornamelijk de vier grote steden, maar ook met enkele kleinere gemeenten en samenwerkingspartners.

Tot en met 2019 hebben in totaal 2.855 ouderen, behorend tot de doelgroep, deelgenomen aan het project. Ouderen in de Wijk is een inclusief project, waarbij toegankelijkheid voor iedereen een belangrijk aandachtspunt is. Zo richt het project zich nadrukkelijk ook op het bereiken van mensen met een migratieachtergrond.

Op elk van de drie resultaatindicatoren, zoals overeengekomen in het Operationeel Programma, is, gemeten over de periode tot en met 2019, een positief resultaat behaald. De bereikte resultaten van het project zijn onder andere het gevolg van de volgende elementen:

  • Het werven en activeren van ouderen om deel te nemen aan het project.
  • De tijd en energie, die de gastvrouwen steken in de begeleiding van de ouderen.
  • Ouderen komen met elkaar in contact.
  • De verwijsfunctie van het project.
  • De diversiteit van het aanbod van de projectactiviteiten.

Zoals de hele samenleving, ontkomt ook het project Ouderen in de Wijk in 2020 niet aan de gevolgen van COVID-19. Het project speelt hierop in door de projectactiviteiten aan te passen. COVID-19 bemoeilijkt de instroom van nieuwe deelnemers, maar het project besteedt extra aandacht aan de bestaande deelnemers. In deze moeilijke tijd, in het bijzonder voor ouderen, heeft het project een belangrijke rol in het tegengaan van sociale uitsluiting, de overkoepelende doelstelling van het Nederlandse EFMB-programma.