Publiekssamenvatting Annual Implementation Report 2018 Europees Fonds voor de Meest Behoeftigen

Het project Ouderen in de Wijk wordt voor 85% gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor de Meest Behoeftigen (EFMB).

Met dit project willen de openbare bibliotheken van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht gezamenlijk in de periode 2015-2022 minimaal 5.000 ouderen met een laag besteedbaar inkomen bereiken om hen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te helpen behouden en de kwetsbaarheid uit te stellen. Versterking van het sociale netwerk van deelnemers, vergroting van hun financiƫle en digitale vaardigheden en andere competenties zijn hierbij de sleutelbegrippen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met voornamelijk de vier grote steden, maar ook met enkele kleinere gemeenten en samenwerkingspartners.

In 2018 heeft het project belangrijke stappen gezet op zowel inhoudelijk terrein, als wat betreft financieel beheer. De eerder gezette stappen om de uitvoering van het project duurzaam te borgen in de organisaties van de deelnemende bibliotheken en de steden en wijken zijn voortgezet. Het project heeft het aantal locaties uitgebreid om de doelgroep beter te kunnen bereiken en er is samenwerking gezocht met nieuwe samenwerkingspartners om te ondersteunen bij onder meer de werving van deelnemers. Op twee van de drie resultaatindicatoren, zoals overeengekomen in het Operationeel Programma, is een positief resultaat behaald. De werving van deelnemers blijft een punt van aandacht voor het project. In totaal hebben tot en met 2018 2.174 ouderen behorend tot de doelgroep deelgenomen aan het project. De afgelopen jaren heeft de focus gelegen op projectadministratie, waardoor de inhoud soms minder aandacht heeft gekregen. De komende jaren wordt die inhoud meer benadrukt, op basis waarvan een toename van het aantal deelnemers wordt verwacht.