Aanvragen

Het Europees Sociaal Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB) ondersteunt maatschappelijke organisaties bij hun inspanning om pensioengerechtigde ouderen met een laag besteedbaar inkomen die sociaal uitgesloten zijn of dreigen te worden, uit hun isolement te halen.

Aanvraagcriteria Europees Fonds voor Meest Behoeftigen

Voor het aanvragen van de subsidie geldt een aantal aanvraagcriteria, na te lezen op de pagina Overzicht aanvraagcriteria.

Subsidie aanvragen Europees Fonds voor Meest Behoeftigen

Het plan van Bibliotheek Utrecht genaamd L(even)&L(eren): Kwetsbare Ouderen heeft de subsidie van € 4.408.740 verleend gekregen voor de periode van 1 maart 2015 tot en met 31 december 2023. Het plan werd het hoogst gewaardeerd onder meer vanwege de duurzaamheid van het plan, het verwachte bereik onder de doelgroep, de kwaliteit en de effectiviteit van de aanpak. Door de toekenning van de totale subsidie aan de Bibliotheek Utrecht, kunnen er geen nieuwe aanvragen worden gedaan. Lees meer over het project L(even)&L(eren): Kwetsbare Ouderen op de pagina Over Europees Fonds voor Meest Behoeftigen.