Over Europees Fonds voor Meest Behoeftigen

Nederland heeft gekozen voor een programma dat sociale insluiting bevordert. Het programma dat Nederland hiervoor heeft ontwikkeld (het type Operationeel Programma II), is gericht op het bestrijden en voorkomen van sociale uitsluiting van ouderen met een laag besteedbaar inkomen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Het is de bedoeling dat personen uit deze groep meer bekend raken met het lokale ondersteunings- en sociale activeringsaanbod en dat ze (blijvend) in beeld komen bij hulporganisaties en/of gemeenten. Andere doelstellingen van het programma zijn het versterken van het sociaal netwerk en het versterken van de competenties van deze doelgroep. Meer informatie leet u in het Operationeel Programma 2014-2020.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie

In de periode van 1 maart tot 20 mei 2015 hebben 10 verschillende partijen een aanvraag ingediend. Vervolgens heeft een beoordeling plaatsgevonden op zowel de basisvereisten als de inhoud. Het plan dat de Bibliotheek Utrecht heeft ingediend werd het hoogst gewaardeerd, onder meer vanwege de duurzaamheid van het plan, het verwachte bereik onder de doelgroep, de kwaliteit en de effectiviteit van de aanpak. De Bibliotheek Utrecht heeft op basis van deze beoordeling een subsidie van €4.408.740 verleend gekregen voor de periode van 1 maart 2015 tot en met 31 december 2023.

Project Bibliotheek Utrecht: L(even) & L(eren)

Met het project ‘L(even)&L(eren): Kwetsbare ouderen’, wil de Bibliotheek Utrecht samen met de bibliotheken in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam, stichting Expertisecentrum ETV.nl en Mira Media samen met hun lokale, wijkgerichte ketenpartners, in de periode 2015 – 2020, 5.000 tot 10.000 kwetsbare ouderen meetbaar activeren en bij gemeentelijke diensten zichtbaar maken. Dit gebeurt door:

  1. De projectactiviteiten aan te laten sluiten bij bestaande netwerken en activiteiten gericht op dezelfde doelgroepen in de wijken;
  2. Een transparant en uitvoerbaar activiteitenprogramma, met veel aandacht voor de diversiteit van de doelgroepen;
  3. De doelgroepen (en hun directe omgeving) bewust te maken van het lokale ondersteunings- en sociale activeringsaanbod en hen (blijvend) in beeld te brengen bij hulporganisaties en/of gemeenten;
  4. Het sociaal netwerk van de doelgroepen te versterken;
  5. De financiële zelfredzaamheid en digitale vaardigheden van de doelgroepen te versterken;
  6. De deelname van de ouderen aan L&L activiteiten continue te monitoren en ouderen te bezoeken zodra er een terugval worden geconstateerd;
  7. Dit moet er toe leiden dat de ouderen zich na deelname aan de projectactiviteiten meer bewust zijn van de voorzieningen in de wijk, hier blijvend gebruik van blijven maken, waardoor hun sociale netwerken en persoonlijke competenties worden versterkt.