EFMB project Ouderen in de Wijk (OidW)

Verslag conferentie 'Je bent nooit te oud om te beginnen', 6 april 2017

De heer Noordam

Donderdag 6 april 2017 kwamen ruim 100 professionals en geïnteresseerden af op de tweede conferentie van Ouderen in de Wijk: 'Je bent nooit te oud om te beginnen'. Charles Noordam, directeur van Bibliotheek Den Haag en gastheer van de conferentie dag, wijst de aanwezigen erop dat de functie van de bibliotheek is veranderd. De bibliotheek is warenhuis, wegwijzer en werkplaats tegelijk. Het meerjarig project Ouderen in de Wijk past in de nadrukkelijkere functie van de bibliotheek als ontmoetingsplek in de wijk. Maar hoe bereik je ouderen en welke rol kan de bibliotheek spelen in relatie tot de andere wijkorganisaties?

De heer Lange

Vanuit de Europese Commissie geeft Heribert Lange een toelichting op 60 jaar Europees geld en over EFMB in andere Europese landen. De overige drie landen die EFMB-gelden net als Nederland besteden aan Sociale Inclusie richten zich op andere doelgroepen zoals daklozen, vluchtelingen. Deze landen zijn Denemarken, Duitsland en Zweden.

Mw Machielse

De eerste key note speaker op de conferentie dag is Anja Machielse, bijzonder hoogleraar 'Empowerment van kwetsbare ouderen' aan de Universiteit voor Humanistiek. Machielse vertelt waar ouderen tegenaan lopen bij het ouder worden en dat gaat vooral om het verlies van het netwerk. Terwijl onderzoek aantoont dat mensen met een goed netwerk een grotere mate van welzijn en bevinden hebben. Het versterkt het gevoel van ergens bij horen en de eigenwaarde. 'Het gaat om relaties waar je zowel in praktische als emotionele zin steun van krijgt.'

Mw Taal

Astrid Kraal programmamanager Innovatie bij SPN vertelt over de tops en flops van bibliotheekprojecten die op zoek zijn/waren naar de 'bibliotheekmedewerker voor de toekomst'. 'Belangrijk in het proces was het benoemen van rollen gebaseerd op de competenties van de medewerker. Rollen als reisleider, regisseur, planner. Kraal: 'Voor het werken buiten de deur en in de wijk zijn dit goede handvatten. Het werken van de toekomst zal eerder op rollen als deze gestoeld zijn, dan op vaste functieomschrijvingen.'

Het Grijze Koppen Orkest

Na deze inleidingen treedt Het Grijze Koppen Orkest op, waarbij al de bezoekers een instrument krijgen om mee te doen. Het vrolijke intermezzo wordt gevolgd door een lunch.