Tussentijdse evaluatie EFMB

In de tussenevaluatie EFMB onderzoekt het onderzoeksbureau Panteia in samenwerking met De Beleidsonderzoekers de doelmatigheid en effectiviteit van het Europees Fonds voor de Meest Behoeftigen (EFMB).

Het onderzoek richt zich op de effectiviteit en doelmatigheid van het project Ouderen in de Wijk uitgevoerd door de Bibliotheken van Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag en Stichting Miramedia. In dit onderzoek zijn de inhoud en eerste resultaten van het project tot en met eind 2017 onderzocht.