4.2.1 Aantonen van de subsidiabiliteit van de individuele deelnemer

Om te voldoen aan de eisen gesteld ten aanzien van de deelnemersadministratie volgt hieronder een opsomming van de vast te leggen gegevens (comply).

Aantonen van de subsidiabiliteit van de individuele deelnemer

Zie hoofdstuk 6 voor het bewaren van gekopieerde of gedigitaliseerde bewijsstukken.

Relevante informatie

Q&A 28: Woonplaats deelnemer