3.2.3 Prestatieverantwoording

Het is van belang dat vastgesteld kan worden dat de op de factuur vermelde diensten feitelijk zijn geleverd en besteed is aan de ESF-doelgroep; dit is de prestatieverantwoording. Zie voor een verdere uitwerking paragraaf 2.3.1.