1.1 Leeswijzer

De ESF-projectadministratie bestaat uit verschillende onderdelen. In de volgende hoofdstukken wordt op ieder van die onderdelen nader ingegaan. Per onderdeel van de administratie wordt toegelicht hoe u kunt voldoen aan de administratieve verplichtingen. Daarbij is zoveel mogelijk gewerkt met richtlijnen, formats en aanbevelingen.

In hoofdstuk 2 staan aanwijzingen ten aanzien van de deelnemersadministratie en de manier waarop de vastlegging van de deelnemersgegevens praktisch ingevuld kan worden. Hoofdstuk 3 heeft betrekking op de financiële administratie. In dit hoofdstuk wordt aangegeven  hoe u de interne loonkosten en de externe kosten kunt verantwoorden. In Hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed aan de verantwoording van projecten voor (ex-) leerlingen PRO/VSO. Hoofdstuk 5 gaat specifiek in op de manier waarop u marktconformiteit van kosten kunt aantonen. In Hoofdstuk 6 komen overige onderwerpen aan bod die van belang zijn voor een goede projectadministratie. In dit hoofdstuk wordt onder andere de bewaarplicht toegelicht en wordt kort ingegaan op de wijze waarop gewerkt kan worden met elektronische bewijsstukken en kopieën en digitale versies van originele bewijsstukken. Hoofdstuk 7 gaat in op het onderdeel sociale innovatie en transnationale samenwerking: Welke producten worden hierbij onderscheiden en hoe worden de kosten juist verantwoord.