7.2.2 Externe kosten

Inzake externe kosten wordt verwezen naar de paragraaf 3.2.
Zoals aangegeven in de vorige paragraaf kent het onderdeel SITS geen opslag ter dekking van overige kosten. In de regeling staan (niet limitatief) een aantal kosten benoemd, die subsidiabel zijn ter uitvoering van activiteiten in het kader van SITS (artikel A32 en artikel A33).

Hieronder staan aanvullende voorwaarden en aandachtspunten bij de genoemde kosten:

  • Kosten voor een externe partij/adviseur in Nederland bedragen maximaal € 125 per uur (exclusief btw). Hoofdstuk 5 inzake Marktconformiteit is hierbij aan de orde.
  • De inzet van een buitenlandse partij of transnationale partner tijdens een internationale reis is subsidiabel tegen een vast bedrag van € 250 per persoon per werkdag. Dit geldt zowel voor buitenlandse reizen als inzet van deze partijen binnen Nederland.
  • Verblijfs- en reiskosten. Voor zowel vlieg- als treinreizen geldt dat duidelijk moet zijn om welke persoon het gaat. Zie ook paragraaf 3.2.
  • Ten behoeve van de verantwoording van deze kosten is een formulier (bijlage 3, Formulier aantonen kosten SITS Artikel A32, lid 3) beschikbaar waarmee de te declareren kosten overzichtelijk kunnen worden opgenomen en tevens automatisch worden berekend.