Verhalen

In alle arbeidsmarktregio’s wordt hard gewerkt aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Durf, doe, divers is bedoeld als platform dat kennisdeling op dat thema tussen de regio’s bevorderd. Om dat mogelijk te maken gaan we in gesprek met vertegenwoordigers uit de regio’s, bezoeken we samen verschillende inspirerende projecten, en komen we bijeen om kennis uit te wisselen, bijvoorbeeld over werkgeversbenadering. De informatie en kennis die we daar ophalen vind je op deze pagina met nuttige tips en verslagen. Ook lees je hier inspirerende verhalen uit de praktijk.