Next Step Traject Amsterdam

Binnen de Amsterdamse Aanpak Statushouders bestaan verschillende trajecten gericht op specifieke hulpbehoeften van statushouders. Zo ook het Next Step Traject. Het Next Step Traject biedt extra ondersteuning aan statushouders die onafhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, maar nog inburgeringsplichtig zijn. De gemeente Amsterdam biedt hen ondersteuning bij onder andere inburgering, financiën, werk en opleiding. De hulpbehoefte van de statushouders centraal. Belangrijk is dat de hulp vrijblijvend is: de keuze ligt bij hen om deze extra ondersteuning te ontvangen.

Beeld: ©-

Nanda Dijkstra, klantmanager bij de gemeente Amsterdam, is onderdeel van het Next Step traject. Ze ziet het aantal geïnteresseerde statushouders groeien: "Inmiddels begeleiden we al 50 klanten en er komen nog honderden bij. Klantmanagers hebben soms het gevoel dat hun klant lastig is om los te laten. Redt diegene het wel zonder hulp van de klantmanager? Vanuit daar benaderen wij werkgevers. We bespreken welke rol wij kunnen spelen en of daar behoefte aan is vanuit de werkgever. Sommige werkgevers zijn hier erg blij mee en van sommigen hoeft het niet."

"Zo werkt het ook bij onze klanten, sommigen hebben geen behoefte aan hulp, maar anderen kunnen het juist goed gebruiken nadat ze net uit de uitkering komen", aldus Marissa Flipse. Zij is jobhunter bij de Aanpak en ook onderdeel van het Next Step Traject. Tijdens haar werk ziet Marissa verschillende hulpvragen voorbijkomen: "Voor velen is het lastig de inburgering te combineren met fulltime werk. Of men is opzoek naar de volgende stap in zijn of haar carrière en wil zich breder oriënteren op de arbeidsmarkt. Als wij dan aanbieden om hierbij te helpen wordt dit door sommigen graag aangenomen!"

Wil je meer weten over de Amsterdamse Aanpak Statushouders? Kijk dan op de website of de verhalenwand.