Werkbezoek Amsterdamse Aanpak Statushouders

Afgelopen woensdagochtend 10 april waren we te gast bij de Amsterdamse Aanpak Statushouders van de gemeente Amsterdam voor het tweede Durf, doe, divers-werkbezoek. Tijdens een interactief werkbezoek werden we meegenomen in de successen en lessen van deze aanpak: een traject om statushouders een plek te geven in de maatschappij. Gedurende drie jaar worden statushouders door klantmanagers en jobhunters intensief begeleid naar werk of opleiding, gelijktijdig aan de inburgering. Bijzonder aan deze aanpak is dat de begeleiding vaak al begint wanneer de statushouders nog in een asielzoekerscentrum verblijven. Safoan Moktari (ambassadeur Amsterdamse Aanpak) opende met een spoken word rap. Hierin omschreef hij de aanpak als 'hard waar moet, zacht waar kan. Met hart voor de zaak, zacht voor de persoon.' Dit is tevens de voordracht waarmee Amsterdam in november 2018 de ESF-Award won. Teammanager Cindy Brijde vulde hem aan en benadrukte hierbij dat maatwerk centraal staat: 'Elke statushouder heeft immers een andere achtergrond, kwaliteiten en ambities!'

Kennisdeling in roulettevorm
Na gezamenlijk kennis en inspiratie te hebben gedeeld, gingen alle aanwezigen in groepen uiteen om vier verschillende casussen te bespreken. Zo spraken klantmanagers Klodia Khajadourian en Diane Schäfer in hun casus over het duurzaam bemiddelen van hogeropgeleiden en de vooroordelen van werkgevers waar ze soms mee te maken krijgen. Klodia is zelf afkomstig uit Syrië en heeft daar rechten gestudeerd tot ze moest vluchten vanwege de oorlog, en Diane heeft een achtergrond in Nederlands recht. Samen gebruiken zij hun kennis en netwerk om Syrische hoogopgeleide statushouders met een juridische achtergrond op een duurzame manier naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Ze hadden verwacht dat het plaatsen van klanten bij werkgevers sneller zou gaan. In de praktijk blijkt het soms een uitdaging om te bemiddelen tussen hoogopgeleide statushouders en werkgevers. Klodia: 'De voorwaarden en eisen zijn namelijk ook hoger bij hoogopgeleide banen. Als je in de juridische wereld wilt werken, heb je bijvoorbeelde Nederlands én Engels taalniveau C1 nodig. Veel statushouders spreken na een aantal jaren goed Nederlands, maar vakjargon is dan nog ingewikkeld. Wij streven naar duurzame plaatsing en willen niet dat mensen door dit soort belemmeringen uitvallen. Een extra taaltraject of hulp van een taalcoach kan dan een uitkomst bieden. Bij elke statushouder kijken we wat hij/zij persoonlijk nodig heeft om verder te komen.'

In een andere casus werden we meegenomen in de voorbereiding van de gemeente Amsterdam op het inrichten van het ontzorgen van statushouders. Dit is per 2021 onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel. Cécelle Meijer (projectleider ontzorgen) en Marc Smit (inkomensconsulent) vertelden klantmanagers over hun plannen. Marc: 'Onderdeel van de wet is o.a. dat we gedurende de eerste zes maanden in een gat vallen en alsnog in de problemen komen. Daarom gaan we statushouders zoveel en goed mogelijk informeren over en begeleiden bij hun administratie en financiën, zodat we hun financiële zelfredzaamheid stimuleren. Klantmanagers krijgen een belangrijke rol in het proces.'

Beeld: ©-

Meer weten over de Amsterdamse Aanpak Statushouders? Ga dan naar: