Hoogopgeleide statushouders in Amsterdam

Tijdens het werkbezoek bij de gemeente Amsterdam over de Amsterdamse Aanpak Statushouders, werd ook ingezoomd op verschillende casussen binnen de aanpak. Zo spraken klantmanagers Klodia Khajadourian en Diane Schäfer over het duurzaam bemiddelen van hoogopgeleiden en de vooroordelen van werkgevers waar ze soms mee te maken krijgen.

Klodia is zelf afkomstig uit Syrië en heeft daar rechten gestudeerd tot ze moest vluchten vanwege de oorlog. Diane heeft een achtergrond in het Nederlands recht. Samen gebruiken zij hun kennis en netwerk om hoogopgeleide statushouders met een juridische achtergrond op een duurzame manier naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Klodia weet uit eigen ervaring bijvoorbeeld dat het Syrisch recht aanzienlijk anders is dan het Nederlands recht. Daarom vroeg ze zich af wat zij wél in Nederland kon doen met een Syrisch diploma en op welke punten zij nog bijgeschoold moest worden. Tijdens het behalen van haar master International & European Law aan de Erasmus Universiteit werkte ze parttime bij de Amsterdamse Aanpak. Nu werkt ze hier fulltime en helpt zij zelf andere hoogopgeleide statushouders.

Beeld: ©-

Toen Klodia en Diane met hun uitdaging begonnen, hadden ze verwacht dat het plaatsen van klanten bij werkgevers sneller zou gaan. In de praktijk blijkt het soms een uitdaging om te bemiddelen tussen hoogopgeleide statushouders en werkgevers. Klodia: 'De voorwaarden en eisen zijn namelijk ook hoger bij hoogopgeleide banen. Als je in de juridische wereld wilt werken, heb je bijvoorbeeld Nederlands én Engels taalniveau C1 nodig. Veel statushouders spreken na een aantal jaren goed Nederlands, maar vakjargon is dan nog ingewikkeld. Wij streven naar duurzame plaatsing en willen niet dat mensen door dit soort belemmeringen uitvallen. Een extra taaltraject of hulp van een taalcoach kan dan uitkomst bieden. Diane: ‘Zo hebben we een intensieve taalcursus ingezet waarbij deelnemers drie maanden lang meerdere malen per week taalles kregen. De focus van de taalboost lag op het vakjargon. Ook bezochten we ook rechtszaken en kregen we gastsprekers op bezoek. Maar we helpen ook bij het opstellen van bijvoorbeeld LinkedIn-profielen en het professionaliseren van CV’s. In sommige gevallen willen statushouders liever eerst nog studeren en anderen juist werken. Kortom, we kijken bij elke statushouder wat hij of zij persoonlijk nodig heeft om verder te komen.'

We kijken bij elke statushouder wat hij of zij persoonlijk nodig heeft om verder te komen - Diane Schäfer, klantmanager bij de Amsterdamse Aanpak Statushouders

Diane: ‘Sommige van onze klanten zijn nu echt klaar om te beginnen met werken. Ze starten dan bijvoorbeeld bij een advocatenkantoor om ondersteunend werk te verrichten. Advocaat worden blijft voor statushouders in Nederland nog moeilijk, omdat sommige werkgevers het vaak spannend vinden om hen in dienst te nemen. Hierdoor is de bemiddeling naar werk soms lastig. Hier lopen we nu tegenaan. Om hier een oplossing voor te vinden zijn we nu ook binnen de gemeente naar opties aan het kijken.’ Klodia: ‘Onze klanten kunnen als jurist misschien bij de gemeente beginnen, bijvoorbeeld in de vorm van een traineeship of stage. Veel hoogopgeleiden vinden het leuk om bij de gemeente te werken. Zo blijven we continu leren en doorontwikkelen, zodat iedereen op de juiste plek terecht komt.’

Wil je meer weten over de Amsterdamse Aanpak Statushouders? Kijk dan op de website of de verhalenwand.