Lonneke is als teamleider altijd op zoek naar wat er mogelijk is

LEEUWARDEN - Wat kun je als teamleider doen om te zorgen dat het werk van klantmanagers niet lijdt onder een vaak grote caseload en hoge tijdsdruk? Deze twee elementen kunnen er namelijk voor zorgen dat klantmanagers te weinig tijd hebben om de kandidaten die juist meer aandacht nodig hebben te begeleiden op weg naar werk. We spraken met Lonneke Lammers (Senior Consulent Team Werk Sociale Zaken) bij de gemeente Leeuwarden tijdens ons bezoek aan Vizier op Werk en vroegen haar om advies.

Je kent het verhaal: een klantmanager behandelt eerst het laaghangende fruit, omdat er weinig tijd en middelen zijn om mensen die meer aandacht en tijd vragen te begeleiden. Een gelijke kans op een baan voor mensen met zo’n afstand tot de arbeidsmarkt wordt hierdoor ontnomen. Wat doe jij om dit te voorkomen in jouw team?
 
“Bij een aanvraag gaan we direct met een kandidaat in gesprek. In dat gesprek geven we aan wat we verwachten van iemand met een bijstandsuitkering en wat zij van ons kunnen verwachten. Zodra dit vanuit beide partijen duidelijk is, gaat een kandidaat in gesprek met een werkconsulent om te kijken wat nodig is om weer aan het werk te komen. Geïnventariseerd wordt hoe groot de afstand tot de arbeidsmarkt is en wat de belemmeringen zijn.”
 

Werkbezoek Leeuwarden
Beeld: ©. / Bart Maat

“Vervolgens bepalen we welke doelen we gaan formuleren. Doelen op gebied van werk, ondernemerschap, school of participatie. In eerste instantie gaan we op zoek naar de mogelijkheden van onze kandidaat richting de arbeidsmarkt en de kortste weg naar werk. Daarvoor kan een werkconsulent gebruik maken van een veelzijdige set aan instrumenten die de gemeente Leeuwarden de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Vizier op Werk is daar natuurlijk een ontzettend mooi voorbeeld van. Daarnaast is de gemeente Leeuwarden uitgerust met een aantal andere instrumenten voor de weg naar werk, zoals Eerst Werk. Dit is een kortdurend instrument van acht weken waarin er vier contactmomenten per week zijn met de kandidaat. Naast deze contactmomenten volgt de kandidaat ook training op gebied van verschillende thema’s in groepsverband. Deze thema’s kunnen zijn: solliciteren, presenteren en het gebruik van sociale media. Als kandidaten deze stap nog niet kunnen zetten heeft de gemeente Leeuwarden ook een aantal instrumenten ontwikkeld om kandidaten naar zijn of haar vermogen te laten participeren. Voorbeelden hiervan zijn: werkstage, vrijwilligerswerk, job-coaching (LKS) en de inzet van een werkconsulent. Ook zij hebben regelmatig contact met kandidaten om hen te ondersteunen op hun weg naar werk.”
 
“Doordat de gemeente Leeuwarden een veelzijdig pakket aan instrumenten heeft, is het caseloadbeheer overzichtelijk. Daarnaast biedt het een werkconsulent ruimte om zich te focussen op de groep kandidaten die juist net iets meer ondersteuning nodig hebben. De werkconsulent bekijkt dan welke stappen een kandidaat nog nodig heeft om op termijn uitkeringsonafhankelijk te worden of te participeren naar zijn of haar vermogen. Vanuit mijn rol als senior ben ik ontzettend trots op deze werkwijze en de mooie set aan instrumenten die wij als gemeente in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld!”