Bij ‘Welcome to The Village’ is iedereen burgemeester

LEEUWARDEN – Een dorp waarin iedereen mag meedoen. Een dorp ook waar iedereen gelijk is, waar alle ingezetenen burgemeester zijn. Dat is ‘Welcome to The Village’, een vierdaags festival in Leeuwarden, waarin gewerkt wordt aan oplossingen voor de toekomst. Doel: een duurzamere – circulaire – en inclusieve wereld. 

Sociale partners

Dat doet het jonge festival – komende zomer is de achtste editie - met de hulp van verschillende sociale partners, die allemaal een aandeel ‘op maat’ in de organisatie op zich nemen. Zoas Skrep bijvoorbeeld, dat tegen een kleine vergoeding werk aanbiedt aan mensen uit Leeuwarden die geen thuis of dak boven hun hoofd hebben. Of Wil (sinds 2022 is de naam Wil gewijzigd naar Alliade), dat op een maatschappelijk verantwoorde en ondernemende manier werkt aan de versterking van personen, gezinnen, wijken en buurten. Ook Fier is aangehaakt, het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Deelnemers van Fier maken bijvoorbeeld de festival-vlaggetjes. 

Verkeersdiploma

Op het festival kunnen cliënten van deze sociale partners allemaal hun ei kwijt. Zo ook Mariska, een jonge vrouw met een licht verstandelijke beperking. Via Wil kwam zij in contact met ‘Welcome to The Village’. Sindsdien is zij verkocht: “Elk jaar kijk ik er al maanden van tevoren naar uit. Ik kan daar doen wat ik leuk vind: achter de bar staan, het verkeer regelen. Ik heb zelfs een verkeersdiploma gehaald. Dat was nodig om het verkeer te mogen regelen.”

EFFE Award

Inmiddels groeit het festival volgens de inmiddels wijd en zijd bekende inclusieve formule als kool. Ruben: “We werken met meer dan 2.000 handen gedurende het jaar aan het festival. En dat aantal wordt steeds hoger. We hebben onlangs zelfs een internationale prijs gekregen voor de manier waarop we dit festival organiseren: de EFFE Award. Dit niet alleen vanwege het mooie programma en culturele samenwerkingen maar juist ook vanwege de impact die we hebben met lokale en regionale samenwerkingen op diversiteit en inclusiviteit. Een mooie erkenning waar wij uiteraard heel blij mee zijn.”

Bustour dag 3
Beeld: ©. / Bart Maat