Transgender ambassadeur Willemijn zoekt altijd de dialoog

‘Soms schuurt het; daar ontkom je niet aan’

GRONINGEN - In 2007 kwam Willemijn Ahlers (66) officieel uit de kast. Waar zij voor die tijd als man door het leven ging, wilde zij voortaan verder als vrouw. Tijdens de lange weg die zij sindsdien heeft afgelegd, is zij altijd ‘in gesprek’ gebleven. Ook met mensen die haar geslachtsverandering veroordelen of niet begrijpen.

Bustour dag 3
Beeld: ©. / Bart Maat

“Ik weet nog goed hoe ik uit de kast kwam. Ik werkte bij de politie en op een middag legde ik aan honderd collega’s in de kantine uit dat ik voortaan als vrouw door het leven ga. Het was doodstil. Daarna stonden twee collega’s op en begonnen spontaan te klappen. Dat gaf de burger moed. Onvergetelijk is hoe mijn chef daarna reageerde. Zij zei: “Je hoeft Willemijn niet te begrijpen, maar je hebt te accepteren dat ze er is. Als je dat niet doet, dan krijg je met mij te maken.”

In contact blijven

“Natuurlijk ging het daarna bepaald niet vanzelf. Zo kwam mij op een gegeven moment ter ore dat twee collega’s moeite met mij zouden hebben. Ik ben daar toen op af gegaan. Ik ben naar de desbetreffende politiepost gereden en we zijn samen een kop koffie gaan drinken. Ik heb hen toen gevraagd wat er precies aan de hand was. Dan zie je dat de weerstand snel wegvloeit. Als je maar met elkaar in contact blijft.”
 

Soms schuurt het

“In gesprek blijven, dat is wat ik altijd heb gedaan. Tot de dag van vandaag aan toe. Alleen zo verandert er iets. En uiteraard leidt dat tot lastige gesprekken, waarbij het soms flink kan schuren. Daar ontkom je niet aan. Je hoeft echt niet altijd alles van elkaar te snappen. Maar de kunst is wel om uit te zoeken waar je elkaar kunt vinden. Door een open houding te blijven houden, nieuwsgierig en verwonderd te zijn, leer je de ander kennen. Dan laat je jouw aannames en veronderstellingen achter je.”
 

Let op diversiteitsbeleid

“De afgelopen vijftig jaar is Nederland een diverse samenleving geworden. Toch blijkt, dat bedrijven moeite hebben zich daarop aan te passen. Is er bijvoorbeeld geen diversiteitsbeleid? Ik zou jobcoaches willen adviseren om daar alert op te zijn. Hoe is in het desbetreffende bedrijf het beleid ten aanzien van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Als dat beleid er niet is, dan hangt het namelijk van de welwillendheid van een enkel persoon af. En dat is een veel te groot afbreukrisico. Gemeenten kunnen ondersteuning krijgen in de begeleiding van transgenders naar de arbeidsmarkt. Transgender Netwerk Nederland kan daarin helpen door verwijzing naar gespecialiseerde coaches.”