Uitdagingen

Werken aan van gelijke kansen en het terugdringen van discriminatie op de arbeidsmarkt is niet altijd makkelijk. Veel arbeidsmarktregio’s lopen tegen vergelijkbare problemen aan. Door deze knelpunten te erkennen en onderling te bespreken, kunnen we samen tot oplossingen komen.

Discriminatie vaststellen

Hoewel de definitie van discriminatie bij iedereen duidelijk is, blijkt het in de praktijk vaak ingewikkeld om vast te stellen of er echt sprake van discriminatie is. Als iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt afgewezen voor een bepaalde functie, kunnen naast discriminatie ook andere factoren een rol spelen. Hoe stel je discriminatie vast of sluit je het uit?

Gelijke kansen creëren in de eigen organisatie

Werkgevers overtuigen

Voor bedrijven is ‘winst’ maken een van de belangrijkste doelstellingen. Zij zien meer reden om zich voor diversiteit in te zetten als het ze iets oplevert. Zij blijven meestal onder de radar, omdat het te veel tijd en energie kost om hen bij de aanpak te betrekken. Maar juist bij de beeldvorming bij werkgevers valt veel winst te behalen. Hoe benader je werkgevers? En hoe overtuig je hen van het belang van diversiteit?

De juiste argumenten om ‘diversiteit’ te verkopen aan werkgevers

Werkgevers in Zeeland overtuigen: diversiteit loont!

Werkgevers en werkzoekenden ontmoeten elkaar in het Vacaturecafé in Haarlem

Doelgroepenbeleid en maatwerk

Elke regio levert maatwerk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wanneer iemand op zoek is naar werk is het belangrijk vast te stellen welke kennis en handelingen er nodig zijn voor het individu. Op het moment dat dit is vastgesteld blijkt vaak dat bepaalde groepen dezelfde behoeften hebben. Dit resulteert in aanpakken voor bijvoorbeeld statushouders, 50+’ers of vrouwen. Hoe zorg je dat maatwerk en doelgroepenbeleid goed gecombineerd kunnen worden?

Jongeren helpen jongeren aan werk in de regio Amersfoort

Goede communicatie tussen de beleidsmakers en uitvoerders

In de Utrechtse bieb leren mensen met een taalachterstand solliciteren

Samenwerken met particuliere initiatieven aan gelijke kansen voor vrouwen

20.000 Twentse jongeren zijn aan een baan geholpen door het Jongerenoffensief

Wasstraat of menukaart? Het juiste maatwerk om gelijke kansen te bieden

Ondernemend uit de bijstand, met een beetje hulp en zekerheid

Jonge statushouders op het ROC Flevoland binnen één jaar klaargestoomd voor een MBO-opleiding

Eerst aan het werk, dan leren vluchtelingen de taal vanzelf

Dezelfde taal spreken is essentieel, dus coachen jongeren elkaar in Arnhem

Kickboksen zorgt ervoor dat Bredase probleemjongeren weer aan de slag gaan

Vooruitgang vaststellen

Hoewel er gevoelsmatig vooruitgang wordt geboekt in regio’s, is het soms lastig om op basis van harde gegevens vast te stellen of dat ook echt zo is. Discriminatie is vaak moeilijk vast te stellen en bovendien zijn niet alle gegevens (zoals etniciteit, seksuele voorkeur, of handicap) over de mensen die geholpen zijn bekend. Daarom is het moeilijk om aan te geven of een beleid of een zelfs specifieke aanpak werkt. Hoe ga je daarmee om?

Goede bedrijven en werkgevers extra in het zonnetje zetten

Nauwe samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs voor een gezonde arbeidsmarkt

Successen delen

Hoewel er genoeg succes te vieren valt, schiet het delen van een bijzondere verdienste er nog wel eens bij in. Dat is jammer, omdat succesverhalen collega’s om je heen, maar ook uit andere regio’s, kunnen inspireren en op idee‘n kunnen brengen. Op welke manieren kun je je successen delen zodat anderen daarvan kunnen leren?