Kickboksen zorgt ervoor dat Bredase probleemjongeren weer aan de slag gaan

Misschien is het niet de meest voor de hand liggende aanpak, maar in Breda, centrumgemeente van de arbeidsmarktregio West-Brabant, wordt sport ingezet om jongeren die niet naar school gaan of werken te helpen hun leven op de rit te krijgen. Een lekker potje kickboksen of het doen van een teamsport bij Stichting KICK helpt hen in drie maanden door te stromen naar school, werk of een participatiebaan.

Dagtraining KICK, gefinancierd door de gemeente Breda, richt zich op jongeren tussen de 13 en 23 jaar die geen school, werk of dagbesteding hebben. Met behulp van sport traint KICK jongeren op de sociale en maatschappelijke vaardigheden die zij nodig hebben om de aansluiting met het onderwijs en de maatschappij weer te vinden, en probeert zo het ontwikkelen van probleemgedrag tegen te gaan.

Waarom sport? Tijdens het sporten leren de jongeren samen te werken, luisteren, omgaan met regels, bewust worden van lichaam en geest, omgaan met agressie of faalangst en tal van andere vaardigheden. Samen sporten is een goed moment om contact met elkaar te maken. Zo kunnen na het sporten problemen op tafel gelegd worden, die beter bespreekbaar zijn en zo goed aangepakt kunnen worden.

KICK biedt de jongeren vier dagen in de week een dagbesteding en daarmee structuur. Ze worden in groepen begeleid. Het project slaagt er vanwege de laagdrempeligheid en het enthousiasme van de begeleiders in om jongeren te bereiken die bij andere instanties uitvallen. Tegelijkertijd zorgt KICK ervoor dat jongeren die extra aandacht nodig hebben naar de juiste instantie begeleid worden. Zo levert KICK een succesvolle bijdrage aan het terugdringen van jeugdwerkloosheid en -problematiek in de regio.