Goede communicatie tussen de beleidsmakers en uitvoerders

In de arbeidsmarktregio Midden-Brabant worden uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt onder andere doorgestuurd naar leerwerkbedrijf De Diamant-Groep. Het bedrijf werkt al meer dan 60 jaar lang samen met gemeentes uit de regio om een werkplaats te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Na de invoering van de Participatiewet in 2015 veranderde het takenpakket van het bedrijf, maar ook nu nog werken de gemeentes en de uitvoerders van Diamant-Groep goed samen.

Iedere uitkeringsgerechtigde met een afstand tot de arbeidsmarkt waarvan verwacht wordt dat hij of zij binnen een jaar ‘arbeidsfit’ kan zijn, start een traject bij De Diamant-Groep. Het sleutelwoord daarbij is maatwerk. Trajectbegeleider Lizzy Schets: "Met trainingen, jobcoaches en via stageplekken worden ze voorbereid op betaald werk. Veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten werknemersvaardigheden (op tijd komen, ziekmelden, communicatie) leren, maar soms hebben ze ook een training voor meer zelfvertrouwen of taaltraining nodig. Via maatwerk en een intensief begeleid, persoonlijk traject stromen veel mensen uit naar betaald werk."

Toch lopen de begeleiders soms ook tegen problemen aan, bijvoorbeeld wanneer cultuurverschillen of een taalachterstand de werkzaamheden bemoeilijken. Tanja Jansen-Hassouna, projectleider ESF bij de Gemeente Tilburg, vindt het daarom heel belangrijk dat de uitvoerders gehoord worden en dat hun perspectief meeweegt in het beleid. Zij weten vaak beter dan beleidsmakers wat er speelt en waar behoefte aan is. Door goed te communiceren is werken de gemeentes en De Diamantgroep al jaren samen aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt in Midden-Brabant.