Gelijke kansen creëren in de eigen organisatie

De gemeente Eindhoven staat voor een diverse stad, met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie leeftijd of beperkingen. En zet zich actief in om alle inwoners aan het werk te helpen. Maar hoe doet de gemeente het eigenlijk als werkgever? Is er sprake van gelijke kansen binnen de eigen organisatie?

De Universiteit Tilburg onderzocht in 2016/2017 welke knelpunten er zijn ten aanzien van diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie. Uit het onderzoek bleek dat in het personeelsbestand mensen met een niet-westerse migratieachtergrond ondervertegenwoordigd zijn. Bovendien werken ze vooral in lager ingeschaalde functies. Ook jongeren zijn in ondervertegenwoordigd en hebben minder goede kansen. Hoewel er geen sprake is van bewuste discriminatie en de uitkomsten van het onderzoek vergelijkbaar zijn met andere (publieke) organisaties is het geen resultaat om trots op te zijn.
 
De gemeente heeft daarom diverse verbeteringen doorgevoerd. Tijdens de werving, de selectie en bij loopbaanontwikkeling. In het in- en doorstroomproces staan nu werkaspecten centraal, en niet de persoonskenmerken. Zo spreekt de gemeente gerichter mensen aan die goed passen bij de functie en voorkomt ze dat ze onbewust mensen uitsluit op basis van zaken die er niet toe mogen doen. De gemeente maakte een nieuw format voor vacatureteksten en gebruikt andere foto’s. Trainde het HR-personeel én leidinggevenden in het voeren van sollicitatiegesprekken. Maakte die gesprekken objectiever door het gebruik van cases. Organiseerde een lunchlezing en zette het intranet in om het onderwerp diversiteit intern op de kaart te zetten. Et cetera.
 
De gemeente blijft de vorderingen volgen. In 2019 doet de Universiteit van Tilburg opnieuw onderzoek.