Nauwe samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs voor een gezonde arbeidsmarkt

In de arbeidsmarktregio Food Valley werken acht gemeentebesturen, en verschillende onderwijsinstellingen en ondernemers strategisch samen aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Door die nauwe samenwerking krijgen ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen.

De STAM-tafel, zoals het initiatief is gaan heten, is een overlegvorm waarin de partners gezamenlijk arbeidsmarktinformatie delen, een samenhangende en doelgerichte arbeidsmarktagenda opstellen en projecten gericht op de regionale arbeidsmarkt stimuleren en initiëren. Zo wordt de arbeidsmarktregio een ‘arbeidsmarktcommunity’, waarin netwerk, kennis en ideeën uitgewisseld worden voor een gemeenschappelijk doel.

Één van de ten doel gestelde ambities van de STAM-tafel is ‘Elk talent telt’. Food Valley wil bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen een goede plek kan vinden. Hoog op de ‘arbeidsmarktagenda’ van de STAM-tafel staan daarom kwetsbare jongeren en statushouders. Om betere kansen voor hen te cre‘eren wordt verdere verbinding gezocht met al bestaande projecten en instanties, zodat iedereen in de regio Food Valley hetzelfde doel voor ogen heeft: een inclusieve en gezonde arbeidsmarkt.