Ondernemend uit de bijstand, met een beetje hulp en zekerheid

Sommige mensen met een bijstandsuitkering zouden wel willen ondernemen, maar hebben niet de kennis of de middelen om te beginnen. Coöperatie Zoete Kruimels, een initiatief van de Gemeente Zoetermeer en Cordaid, helpt hen met behoud van hun uitkering, een onderneming op te zetten.

Als je in de bijstand zit, mag je niet zomaar een bedrijf beginnen. Om in aanmerking te komen voor BBZ (Bijzondere Bijstand Zelfstandigen), moet je aantoonbaar maken dat je binnen drie jaar een levensvatbaar bedrijf hebt gerealiseerd. Dat lukt lang niet iedereen. Om bijstandsgerechtigden toch de kans te geven te ondernemen, is de Coöperatie Zoete Kruimels opgericht door de Gemeente Zoetermeer.

Nadat de uitkeringsinstantie toestemming heeft gegeven, kan iedere uitkeringsgerechtigde die ondernemend uit de bijstand wil komen zich opgeven voor lidmaatschap bij Zoete Kruimels. De nieuwe ondernemer handelt daarna onder de KVK-inschrijving van de coöperatie en krijgt middelen om een bedrijf op te starten. De winst van de onderneming kan alleen worden gebruikt om bedrijfsgroei en persoonlijke kennis van de ondernemer te bevorderen. Het uiteindelijke doel: zorgen dat de nieuwe onderneming op eigen benen kan staan, waardoor de ondernemer niet meer afhankelijk is van een bijstandsuitkering.

Zoete Kruimels is een ‘proeftuin’ (een vernieuwend, tijdelijk project) binnen de strategie ‘Aandacht Werkt’ van de Gemeente Zoetermeer. Zoetermeer ging bij de ontwikkeling van de proeftuinen nadrukkelijk op zoek naar wat er werkt in de praktijk. De uitgangspunten van -deze proeftuinen zijn aandacht en maatwerk. De ervaringen van de klantmanagers vormen daarbij de basis.

Via Zoete Kruimels richtten uitkeringsgerechtigden uit de regio, naar voren geschoven door de klantmanagers, bedrijfjes op in ‘geupcyclede’ meubels, taart en zoetigheden, kunst, kleding en zelfgemaakte lampen. Deelnemers zijn vooral positief over het feit dat zij in dit project niet aan het handje meegenomen werden, maar zelf de kans kregen hun talenten te ontwikkelen en in te zetten. Ongeveer de helft van de deelnemers stroomden uit naar werk, zelfstandig ondernemerschap of een opleiding.