Werkgevers in Zeeland overtuigen: diversiteit loont!

Heel veel arbeidsmarktregio’s worstelen ermee: hoe overtuig je werkgevers van het belang van diversiteit? In AMR Zeeland is het Antidiscriminatiebureau Zeeland de campagne Diversiteit Loont! gestart om ervoor te zorgen dat diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt in Zeeland toeneemt. Hoe doen ze dat?

ADB Zeeland investeert in haar relaties met bedrijven uit de regio. Voor Diversiteit Loont! wordt veel tijd en energie gestoken in het onderhouden van warme relaties met grote en kleinere werkgevers uit Zeeland, door hen bijvoorbeeld uit te nodigen voor andere evenementen, niet alleen voor bijeenkomsten over diversiteit en non-discriminatie.

Daarnaast verdiept ADB Zeeland zich in de bedrijfsprocessen van de betrokken bedrijven en past daar het advies op aan. Als een horecaondernemer bijvoorbeeld bang is dat ‘diversiteit’ alleen maar onnodig extra werk oplevert, dan kan ADB Zeeland – met behulp van goede voorbeelden van vergelijkbare bedrijven – laten zien dat het ook iets oplevert. Vacatures die al lang open stonden kunnen bijvoorbeeld gevuld worden, en het personeel dat de werkgever al in dienst had wordt ontzien.

De aanpak van ADB Zeeland, gericht op goede relaties en inleving, zorgt ervoor dat de kennisbijeenkomsten over diversiteit en de speciaal georganiseerde ondertekenmomenten voor het Charter Diversiteit altijd erg goed bezocht worden. Soms melden zich meer dan 100 werkgevers aan. Het Charter Diversiteit wordt door steeds meer Zeeuwse bedrijven ondertekent, waarna de betrokken werkgevers weer bij het ADB Zeeland terecht kunnen om geholpen te worden met de implementatie.