Werkgevers en werkzoekenden ontmoeten elkaar in het Vacaturecafé in Haarlem

Pasmatch bemiddelt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond en helpt daarnaast werkgevers met het voldoen aan hun Social Return-verplichting. Daar geven ze met het Vacaturecafé een gezellige en inspirerende draai aan.

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 heeft iedere regio bemiddelingsbureaus die werklozen met een afstand tot de arbeidsmarkt koppelt aan werkgevers die aan de Social Return-norm moeten voldoen. Blijft er tussen al die beleidsregels nog ruimte over voor creativiteit?

Ja, vinden het Werkgeversservicepunt Zuid-Kennemerland/IJmond en Pasmatch in Haarlem. Naast het begeleiden, coachen en trainen van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt op basis van op het individu afgestemd maatwerk, organiseert Pasmatch ook regelmatig een Vacaturecafé.

In het Vacaturecafé, dat bijna maandelijks georganiseerd wordt, ontmoeten werkgevers uit een bepaalde branche en werkzoekenden elkaar. De werkgevers, bijvoorbeeld uit de bouwsector, kunnen daar werkzoekers ontmoeten die hun SROI-vacatures kunnen invullen. Voor de werkzoekenden is het, ook als ze er geen baan aan overhouden, bovendien een goede oefening in het solliciteren en netwerken.