Eerst aan het werk, dan leren vluchtelingen de taal vanzelf

In de arbeidsmarktregio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden zorgt de regionale sociale dienst Avres ervoor dat vluchtelingen al vóór ze geslaagd zijn voor de inburgeringscursus aan de slag kunnen. Statushouders leren de taal sneller en beter binnen een bedrijf dan in een klaslokaal, en doen zo tegelijkertijd nuttige praktijkervaring op.

Het inburgeringstraject en de taalcursussen die statushouders moeten afleggen kunnen soms lang duren. Omdat statushouders tijdens dat traject vaak niet werken, moeten zij na hun inburgering nog veel leren over de Nederlandse arbeidsmarkt en praktijkervaring opdoen.

Avres is ervan overtuigd dat je die twee leerprocessen beter kunt combineren. Door niet te wachten op inburgeringsactiviteiten en taalcursussen en de statushouders al eerder ervaring te laten opdoen in het Nederlandse bedrijfsleven zorgt Avres ervoor dat vluchtelingen na hun inburgering makkelijker hun weg vinden bij het zoeken naar werk. Tijdens hun stage ontwikkelen ze bovendien niet alleen belangrijke arbeidsvaardigheden, maar ook de taal in de praktijk.

Er zijn stageplekken voor vluchtelingen in diverse disciplines in de scheepsbouw (via Stichting Behouden Vaart), in de bouw (via het project Bouwmensen) en er is een schildersproject, waarbij statushouders de basisvaardigheden van het schildersvak leren. Ze krijgen daarbij een BBL-opleiding waarbij rekening wordt gehouden met hun inburgeringstraject en krijgen taallessen op de werkvloer.

Een snellere kennismaking met het bedrijfsleven werkt goed, omdat de cultuur en de werkethiek in sommige landen van herkomst heel anders is dan in Nederland. Om statushouders goede kansen op de arbeidsmarkt te bieden en de kans te vergroten dat zij snel aan het werk kunnen is het daarom belangrijk ze zo snel mogelijk kennis te laten maken met het bedrijfsleven.