Jonge statushouders op het ROC Flevoland binnen één jaar klaargestoomd voor een MBO-opleiding

Binnen één jaar aan de slag met een MBO-opleiding: 40 jonge statushouders uit Almere hebben afgelopen jaar laten zien dat het kan. Tijdens de veelbelovende pilot In Beweging+ oriënteerden de statushouders zich op een opleiding, kregen ze intensieve taallessen en leerden allerlei praktische vaardigheden. Zij zijn klaar voor een succesvolle toekomst in Nederland.

In de gemeente Almere staan de kansen van statushouders op de Nederlandse arbeidsmarkt hoog op de agenda. In oktober 2016 is daarom een speciaal team voor werkloze statushouders opgericht. Dat team moet ervoor zorgen dat statushouders zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar de reguliere trajecten voor werkzoekenden. Het expertiseteam merkte al snel: taal is cruciaal.

In samenwerking met ROC Flevoland, Windesheim Flevoland, Taalcentrum Almere en de Academie van de Stad startte de gemeente daarom in september 2017 de pilot In Beweging+ (IB+). Daarin worden 40 jonge Almeerse statushouders (18 – 29 jaar) aan het ROC Flevoland in een jaar tijd klaargestoomd voor een beroepsopleiding. Ze oriënteren zich op hun toekomstige opleiding, krijgen taalles, een inburgeringscursus en leren praktische vaardigheiden, zoals hoe je een studie kiest en hoe een werknemer zich in Nederland gedraagt. Na afloop van het traject starten ze een MBO-opleiding aan het ROC.

IB+ wordt grotendeels betaald uit geld dat de statushouders van DUO lenen voor hun inburgering. De rest van het geld komt van het Rijk. Het project is voorlopig een pilot van één jaar, maar de eerste resultaten zijn positief. Door in te burgeren aan het ROC bouwen de jonge statushouders aan hun netwerk, leren ze de taal extra snel en staan ze middenin de samenleving. Dat bevordert hun kansen op de arbeidsmarkt.