Goede bedrijven en werkgevers extra in het zonnetje zetten

Diversiteit creëren we samen, weten ze bij de Gemeente Groningen. Je kunt met allerlei ondersteunende projecten zorgen voor gelijke kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar uiteindelijk moet het ook bij de werkgevers vandaan komen. Om ervoor te zorgen dat zij elkaar blijven inspireren zich in te zetten voor diversiteit op de werkvloer, loont Groningen sinds 2017 jaarlijks de Groningse Diversiteitsprijs uit.

De Groningse Diversiteitsprijs is een award voor een organisatie of bedrijf dat het onderwerp diversiteit hoog op de agenda heeft staan en ook kan aantonen daar in de praktijk mee bezig te zijn. Het initiatief kwam uit de Groningse gemeenteraad, die de motie ‘Beloon Diversiteit’ heeft aangenomen.

Met de prijs wil de gemeente de kracht van diversiteit zichtbaar maken en werkgevers in het zonnetje zetten die veel personeelsleden met verschillende culturele achtergronden in dienst hebben. Het doel is om daarmee zo veel mogelijk ondernemers en instellingen inspireren om goede Groningse voorbeelden te volgen en zo samen discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.

In 2017 ging de prijs naar het IBM Client Innovation Center, dat door de jury werd geloofd om de aansprekende wijze waarop zij personeelsleden met verschillende achtergronden met elkaar laat kennismaken.' Runner-up voor de prijs was Martinizorg, dat werk biedt aan mensen met een integratieachtergrond binnen alle onderdelen van het bedrijf.

De prijs wordt een keer per jaar uitgereikt, dus de uitdaging die de gemeente Groningen de komende tijd aangaat is hoe je ervoor kunt zorgen dat diversiteit het hele jaar door hoog op de agenda staat. Fransien Saalbrink, beleidsadviseur Diversiteit en Vitaliteit bij de Gemeente Groningen gaat de komende tijd nadenken over hoe ze gedurende het jaar ook kleine speldenprikjes kan geven zodat het thema permanent in de belangstelling staat.