De juiste argumenten om ‘diversiteit’ te verkopen aan werkgevers

Sommige werkgevers nemen hun maatschappelijke taak serieus en maken zich uit zichzelf hard voor diversiteit en het bieden van gelijke kansen. Andere bedrijven zijn daar minder in geïnteresseerd. Het kan soms een behoorlijke opgave zijn voor klantmanagers of het werkgeversservicepunt om met hen te onderhandelen. Bij de arbeidsmarktregio Haaglanden hebben ze daarover nagedacht. Hoe ga je om met onwelwillende werkgevers? En hoe overtuig je hen tóch van het belang van diversiteit?

Soms krijgt het Werkgeversservicepunt (WSP) in Den Haag een verzoek om werknemers die jong zijn, of van Nederlandse afkomst. Daar kan niet op worden ingegaan, want dat is discriminatie ten opzichte van de rest. De uitdaging ligt er dan in om die werkgevers ervan te overtuigen dat werknemers met een andere achtergrond ook heel waardevol kunnen zijn. Welke argumenten voert Den Haag dan op?

Den Haag gaat op zoek naar argumenten die bij de specifieke werkgever aanslaan. Dus als de werkgever vooral geïnteresseerd is in de financiële kant van het verhaal, draag je argumenten aan om de zorgen daaromtrent weg te nemen. Ze zijn soms bijvoorbeeld bang dat een oudere werknemer duurder is. Het is dan belangrijk om uit te leggen dat er ook fiscale regelingen bestaan die de financiële barrière om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen verkleinen of zelf wegnemen. Zorg voor de juiste informatie.

Een ander argument is dat diversiteit ook ‘loont’ om andere redenen. Een divers personeelsbestand heeft meer voordelen dan werkgevers soms voor ogen hebben, zoals een breder klantennetwerk of een positief imago. Het is als bedrijf tegenwoordig belangrijk je aan te sluiten bij de trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Diversiteit hoort daarbij. Als werkgever wil je daarin niet achterblijven.

Het noemen van goede voorbeelden (uit de regio) is een derde strategie. McDonalds en Albert Heijn zijn grote, winstgevende bedrijven die zich in de AMR Haaglanden onderscheiden op het gebied van diversiteit. Daarnaast streeft de Gemeente Den Haag ernaar zélf ook het juiste voorbeeld te geven. Zo kun je met voorbeelden uit je eigen praktijk anderen overtuigen van de meerwaarde van diversiteit.